راهنمای ثبت سفارشراهنمای ثبت سفارش و خرید اینترنتی:
مرحله 1:
 ابتدا وارد صفحه اصلی سایت شده و قسمت محصولات را انتخاب کنید مانند قسمت مشخص شده در تصویر زیر


مرحله 2:
گروه کالای خرید خود را انتخاب کنید و وارد قسمت مشاهده خانواده محصولات شوید.مرحله 3:
کالا و مدل مورد خرید را انتخاب و وارد قسمت مشاهده جزئیات شوید درآنجا تمام اطلاعات لازم در مورد کالا و مدل مورد نظر با توضیح کامل آمده است 
مرحله 4:
پس از انتخاب از کالای مورد خرید قسمت اضافه به سبد را انتخاب کنید.مرحله 5:
در بالای صفحه اصلی قسمت مشاهده لیست سفارش وارد شوید.

مرحله 6:
وارد مرحله بررسی سفارش شده بعد از اطمینان سفارش قسمت مرحله بعد را انتخاب کنید.


مرحله 7:
این قسمت مربوط به مشخصات تحویل گیرنده میباشد.لطفا تمام قسمت هارا با دقت و کامل تکمیل نمائید سپس قسمت مرحله بعد را انتخاب نمائید.


مرحله 8:
این قسمت مربوط به مشخصات تحویل گیرنده میباشد.لطفا تمام قسمت هارا با دقت و کامل تکمیل نمائید سپس قسمت مرحله بعد را انتخاب نمائید.

مرحله 9:
مشخصات مربوط به کارت خود را وارد نمائید.شایان ذکر میباشد برای خرید اینترنتی داشتن رمز دوم الزامی است.
بعد از ورود اطلاعات قسمت پرداخت را انتخاب نمائید.