یخچال فریزر چهار درب 660 استیل   R-W660PRP3

175,000,000 ریال

یخچال فریزر چهار درب 720 استیل   R-W720FPRP1X INX

215,000,000 ریال

یخچال و فریزر چهار درب 720 سفید چرم   R-W720FPRP1 TWH

201,000,000 ریال

یخچال و فریزر چهار درب 660 مشکی   RW-660 GBK

170,500,000 ریال

یخچال و فریزر چهار درب 660 سفید چرم   RW-660 TWH

167,400,000 ریال

یخچال و فریزر چهار درب 720 مشکی    RW-720 GBK

20,700,000 ریال